Somesta keskusteleminen 100 vuotta vanhoilla ideoilla

Sata vuotta sitten (jonnet ei muista!) uskottiin viestinnässä siihen, että on olemassa tahdoton massa, yleisö, työntekijät, ne muut. Joku sellainen TOINEN ryhmä, joka täysin tahdottomasti reagoi asioihin, toisin kuin ME, jotka olemme tietoisia tekemisistämme. 60 -luvulta lähtien on jo kuitenkin tiedetty että ihmiset muodostavat yhteisiä merkityksiä dialogissa, ja jokainen tulkitsee viestit omista lähtökohdistaan tilannekohtaisesti.

Miksi silti yhä mietimme näitä asioita:

  • “entä jos ne sitten julkaisee jotain tyhmää?”
  • “miten siellä palvelussa sitten pitää olla?”
  • “laitetaan tämä linkki ja tällainen ländäri niin sitten ihmiset tekevät näin ja näin”

Nuo asenteet ja ennakkoluulot perustuvat mielestäni siihen että ajatellaan ihmisiä teoreettisena ja geneerisenä massana, ei yksilöinä. Yritetään miellyttää kaikkia ja siksi tekemisemme eivät herätä vastakaikua. Ja toisaalta pelätään turhaan että vaikka työntekijälähettiläällä olisi edessään joku viestien julkaisemista helpottava sovellus, tämä ihminen ei mukamas tekisi itse tietoista valintaa siitä mitä asioita verkostolleen jakaa.

Suhtautuminen “somessa olemiseen” yrityksen edustajana ja henkilöbrändinä saattaa myös kärsiä tällaisesta ajattelutavasta. Ehkä ajatellaan että some on vain julkaisualusta, eikä ymmärretä että siellä ollaan samalla viivalla kuin kaikki muutkin, nimenomaan dialogissa muiden kanssa yhteisillä ehdoilla. Se johtaa käytökseen, joka vaikuttaa ylimieliseltä, koska ajatellaan että ollaan somessa jotenkin vain jakelemassa omia hienoja juttuja ja keskitytään vain siihen mitä itse saadaan sieltä irti, ei antauduta keskusteluun samalle viivalle.

Onneksi kaikki eivät käyttäydy yhtä varautuneesti. On paljon ihmisiä, jotka ovat yritystensä edustajia tai henkilöbrändejä tai jotain vastaavia hahmoja mutta osaavat olla läsnä eri kanavissa luontevasti. Kyse ei ole mielestäni pelkästään siitä millaisia viestejä linjoille laittaa, vaan siitä miten toimii suhteessa muihin ihmisiin. Vuorovaikutus on tärkeintä ja aidon läsnäolon aistii.

Tuolla vanhempi teksti viestinnän vanhoista teorioista:

https://markosuomi.wordpress.com/2015/04/13/twitter-ja-viestinnan-teoriat-twitter-viestinta/

IMG_0011


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s