Yammerin hyödyntäminen pilotoinnin taustakanavana #yammer #yammerfi #office365

Yammer ei ole enää niin seksikäs työkalu kuin 2010 mutta se on erittäin hyödyllinen kun mietitään Office 365:n hyödyntämistä käyttöönoton jälkeen. Alla on yksinkertaistettu prosessikaavio kevyestä pilotoinnista, jolla kokeillaan onko joku uusi toimintatapa organisaatiolle hyödyllinen vai ei.

yammer-taustakanava

Ajatus on että keskitytään johonkin selkeään liiketoimintaa potentiaalisesti hyödyttävään työtapaan. Simppeli esimerkki voisi olla online -kokousten hyödyntäminen säännöllisissä tapaamisissa, jotka ovat tähän asti vaatineet osalta osallistujista paljon matkustamista. Halutaan selvittää antaako Skype for Business -kokoustaminen etäosallistujille hyvän mahdollisuuden hoitaa asiat etänä ja mitä mahdollisia ongelmia tähän liittyy. Tämän selvittäminen onnistuu vain kokeilemalla aidossa tilanteessa.

Valitaan mahdollisimman monimuotoinen pilottiporukka, varmistetaan että heillä on sekä aikaa että osaamista kokeilla työtapaa kunnolla. Jo tässä vaiheessa valjastetaan Yammer kaiken mahdollisen pilottiin liittyvän tiedon tallentamiseen, luodaan oma ryhmä ja ohjeistetaan pilottiporukkaa laittamaan kaikki ihmetyksen aiheet, onnistumiset, epäonnistumiset, kokemukset ja kysymykset sinne, jolloin koko ryhmä ja pilotin vetäjä tietävät koko ajan missä mennään.

Laitetaan Yammeriin myös selkeästi ne tehtävät, mitä pilottiporukan toivotaan tekevät testeissään. Ja sitten annetaan vapaat kädet, toki aikataulun ja tavoitteiden puitteissa.

Näin Yammer toimii koko pilotin rajatun ajan taustakavana, jolloin pilottiryhmää seuraamalla nähdään missä mennään ja myös jälkikäteen voidaan kerrata miten pilotti sujui, jolloin hyvin menneitä asioita voidaan toistaa uusissa piloteissa. Ei siis tarvita erikseen raportointia ja päästään hyvin kevyellä mallilla eteenpäin.

Tällainen yksinkertainen ja kevyt malli edistää tiedonkulkua yli siilojen, varsinkin jos pilottiporukka on monimuotoinen ja eri osastoista koostuva. Malli varmistaa että osaaminen ja tieto välineestä sekä työtavasta kehittyy aidosti organisaation omien ihmisten haltuun, koska oppi tulee kokeilemisen kautta ja se tallennetaan muita varten omaan Yammeriin.

Testaa jos et usko!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s