Virtuaalityöskentely vaatii enemmän ihmistaitoja kuin IT-taitoja

Uusien digitaalisia välineitä hyödyntävien työtapojen avulla voimme työskennellä joustavammin ja vaikka isojen ryhmien kanssa maantieteellisistä rajoista välittämättä. Voimme keskittyä oleelliseen sen sijaan että esimerkiksi tuhlaisimme aikaa palaveripaikkoihin kulkiessa. Kuulostaa hyvältä mutta usein välineiden asennuksesta huolimatta tällaiseen tilanteeseen ei päästä, vaan hienot alustat jäävät hyödyntämättä. Yhtenä syynä tähän pidetään puutteellisia IT-taitoja.

Olen sitä mieltä että IT-taidot toki ovat osasyyllisiä mutta se ei ole koko totuus. Virtuaaliympäristössä työskenteleminen vaatii myös ns. perusinhimillisä taitoja ja nimenomaan halua ymmärtää toisia rajoittuneista kommunikaatiomahdollisuuksista ja kulttuurieroista huolimatta. Huumori toimii eri tavalla, ilmeet eivät aina välity, kehonkieli jää videoneuvottelussakin vajaaksi jne. Jos mennään vain tekstin varassa niin nämä kaikki asiat korostuvat. Silti, työskentely voi olla miellyttävää ja hauskaakin jos siihen panostetaan.

Tiivistettynä voisi sanoa että digitaalisessa ympäristössä toimiminen vaatii jokaiselta ehkä sellaista tehostettua empatiaa ja muiden huomioimista, eli pelkkä tekninen osaaminen ei todellakaan riitä. Tekniset taidot ovat loppujen lopuksi helppoja myös hankkia, ja ne tulee yleensä opittua kun on oikea tarve. Mutta, jos tulee kohdelluksi tylysti (esim. vastapuolen puutteellisten digiempatiataitojen takia) verkkofoorumilla tai virtuaalikokouksessa, voi olla että motivaatio niissä työskentelyyn vähenee.

Anu Harjun linkittämässä jutussa aiheesta lisää:

Haasteena virtuaalitiimien toiminnassa on usein ihmisten tietoteknisten taitojen puute. Virtuaalitiimissä tarvitaan tavallista enemmän tunneälyä, kommunikointikykyä, kykyä palautua konflikti tilanteista, kulttuurista herkkyyttä ja kykyä työskennellä yksin (Ferrazzi 2014). Toimittaessa virtuaalisesti jokaisen jäsenen pitäisi myös kiinnittää huomiota siihen, millaisessa ympäristössä on kokouksen aikana. Luennolla nähty humoristinen video näytti karrikoiden miten voi käydä, kun osanottajat eivät ole täysin mukana kokoustamisessa. Luultavasti monen osalla ongelmana on myös tarvittava keskittyminen itse aiheeseen, eikä muuhun tekemiseen kuten sähköpostien lukemiseen. Omalla tavallaan virtuaalitiimien työskentely voi siis olla ajoittain jopa haastavampaa kuin tavallinen kokoustaminen, jossa kaikki osallistujat ovat paikanpäällä. Forbes-lehden mukaan johtajan neljä avaintekijää virtuaalityön onnistumiseen ovat johtamisen mukauttaminen tilanteeseen, päätösprosessin  mukauttaminen kulttuuriin sopivaksi,rakentaa luottamusta ja kommunikoida eri tavalla kuin perinteisissä kokouksissa (Forbes 19.8.2010) Forbesin ohjeet muutaman vuoden takaa ovat yhä päteviä, ja kertovat että johtajaltakin vaaditaan uusia taitoja virtuaalitiimien myötä.

Lue koko juttu:

http://aaltodigiviestinnankurssi.blogspot.fi/2015/03/tyoskentelytapojen-ja-median-muutos.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s