#ProVinkki: Yammer -käytön aktivointi ja innovointi samalla iskulla #yammer #yammerfi #esn

Yammer on hyvä yleistyökalu, jolla on mahdollista käydä keskustelua osastorajojen yli globaalisti. Mutta, usein ongelmana on että koska se on siellä jatkuvasti, sitä ei oikein tule käytettyä ellei ole erityistä syytä. Ja jos käyttöä ei tule säännöllisesti, myöskin käytön oppiminen saattaa jäädä vähäiseksi ja se taas johtaa siihen että rutiineja ei muodostu eikä myöskään oivalluksia Yammerin hyödyntämisestä. Tämä on liiankin tyypillistä. Mikä ratkaisuksi?

YamYam -konsepti tai ns. Town Hall -tilaisuudet

Kyseessä on Yammerin itsensäkin käyttämä konsepti, jossa samalla iskulla sekä aktivoidaan tuotteen käyttöä että tehdään yhteisölle/firmalle hyödyllistä kehitystyötä samalla. Myös IBM tekee samanlaisella konseptilla töitä, tosin alusta on eri mutta sillä ei ole merkitystä sillä tämä toimii millä tahansa ESN -alustalla. Tärkeää huomata myös että tapahtumaa / innovointisessiota voi kutsua ihan millä nimellä haluaa.

YamYam on avoin tai suljettu innovointisessio, jossa etsitään yhdessä ratkaisuja tiettyihin ongelmiin / haasteisiin / kysymyksiin rajatun ajan sisällä. Se on fasilitoitu ja siitä tehdään lopuksi raportti tai tiivistelmä ja asiat viedään eteenpäin eli eivät jää vain keskusteluksi.

Miten YamYam tapahtuu?

  1. päätetään ongelma, eli miksi tätä tehdään ja mitä ongelmia halutaan ratkaista
  2. valitaan vastuuhenkilö(t)
  3. valitaan tila, eli joko tietty Yammer -ryhmä tai tietty keskusteluketju
  4. valitaan aika, eli minkä ajan sisällä halutaan ihmisiltä ideoita / kannanottoja aiheeseen. Hyvä käytäntö on esim. vuorokausi tai kaksi
  5. kutsutaan ihmiset mukaan ja kerrotaan mitä heiltä halutaan ja minkä ajan sisällä, tehdään vaikka aiheesta pieni ohje intraan ja kalenterikutsu, jossa linkki siihen
  6. fasilitoidaan itse tapahtuma, eli ollaan läsnä, kommentoidaan, ohjataan keskustelua
  7. tehdään loppuraportti

Esimerkki tällaisen session aiheesta voisi olla: miten ratkaisemme asiakkaallemme olevan ongelman X? Tai, minkälaiset palaverikäytännöt meillä pitäisi jatkossa olla? Ja osallistujiksi pyydetään koko firma tai ainakin eri osastoista ihmisiä, ei vain joku tietty yksikkö.

Mitä näin saadaan aikaan?

  • ihmiset oppivat käyttämään Yammerin perustoimintoja
  • ihmiset näkevät että heidän tuottamillaan ajatuksilla on joku tarkoitus (eli jos fasilitoidaan hyvin niin huomioidaan ideoiden kirjoittajat aina)
  • ihmiset saavat kontakteja ideiden ympärillä käytävien keskustelujen ansiosta toisiin ihmisiin ja näkevät käytännössä, ei vain teoriassa, miten osastojen välinen kommunikaatio voi toimia

Testaa jos et usko! Jos kaipaat apua tuollaisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja/tai fasilitoinnissa niin ole yhteydessä.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s