Miten yhteiskehittely käytännössä onnistuu Office 365:ssa? #digi #yhteiskehittely #uusityö #tietotyö #dialogi

Kun puhutaan uudesta työstä, puhutaan usein esimerkiksi “sosiaalisuudesta”. Sosiaalisuus sinänsä on varmasti hyvä juttu mutta se ei mielestäni ole asian ydin, vaan se että nyt voimme aidosti työstää asioita yhdessä välittämättä raja-aidoista kuten aika, paikka, organisaatiokaavion palikka tai organisaatioiden rajat. Vihdoin tänä päivänä tähän tarpeeseen on saatavissa kustannustehokasta teknologiaa, joka ei ole se itsetarkoitus vaan keino saada asioita aikaan.

Isommassa kokonaisuudessa yhteiskehittely terminä liittyy työn kehittymiseen käsityöstä massatuotannon kautta massakustomisaatioon ja siis sen jälkeen yhteiskehittelyyn.

victorboynton

Lyhyesti (ja tieteellisesti epätarkasti) termit läpi:

  • käsityö = tehdään uniikki tuote käsin
  • massatuotanto = tehdään paljon samanlaisia tuotteita
  • prosessin kehitys = tehdään massatuotantoa hyvin tehokkaasti
  • massakustomisaatio = tehdään massaa mutta kustomoidaan osin, esim. laittamalla asiakkaan värit ja logo nettisaittiin vaikka muuten alusta on sama kuin kaikilla muilla, tai valitaan autoon tietyt lisäosat rajatuista valinnoista
  • yhteiskehittely = tehdään palvelu tai tuote yhdessä asiakkaan kanssa

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä tietotyössä ja toimistokontekstissa? Käytän esimerkkinä Office 365:ta. Oletetaan että firmat X ja Y ovat maantieteellisesti hajallaan, ja face-to-face -palavereihin menisi kohtuuttomasti aikaa ja rahaa mutta kuitenkin on tarve työstää palvelua yhdessä.

Voimme avata erilaisia digitaalisia “tiloja” meidän ja asiakkaan / yhteistyökumppanin kanssa, siten että kaikilla on näkymä ja mahdollisuus osallistua tiedon luomiseen. Simppelein esimerkki on ehkäpä ulkoinen Yammer -verkosto, jonne voi kutsua tietyt henkilöt mukaan. Sitä voi käyttää suunnittelun alustana ja ideoiden keräämisen välineenä tai vaikka käynnissä olevan projektin tiedon jakamisen väylänä.

Toinen superhelppo on Lync -kokous, jossa voi työstää yhdessä materiaalia tai vaikka piirtää valkotaululle “isolla telalla” visiota ja toki samalla hyödyntää tuota aiemmin avattua Yammer -kanavaa.

Entä sitten? Onhan extranetteja yms. ollut jo kauan. Kyllä, mutta koska erilainen dokumenttien, keskusteluiden ja muun yhtäaikainen muokkaus on tänä päivänä helposti mahdollista, kyse ei ole jostain staattisesta nettisivusta tai dokumenttivarastosta vaan oikeastaan virtuaalisesta työpajahuoneesta. Ja toki tätä kaikkea voi tehdä myös yhden firman sisällä.

Teknologia ja sosiaalisuus ei siis tässä ole se pointti, vaan se että meillä on todella monipuoliset mahdollisuudet tehdä asioita yhdessä suhteellisen yksinkertaisilla välineillä.

office365yhteisLisää aihetta sivuten:

http://www.zdnet.com/the-new-digital-workplace-how-enterprises-are-preparing-for-the-future-of-work-7000032896/#ftag%3DRSS9170cfa

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s